Afspraak maken

Voor het spreekuur dient u altijd eerst een afspraak te maken (m.u.v. dringende zaken) Om een afspraak te maken kunt iedere werkdag bellen tussen 8.00 en 10.00 uur op telefoonnummer 0118-551231. Via ons email adres kunt u geen afspraak inplannen.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente altijd vragen naar de reden van uw komst. Zij doet dit om een goede inschatting te kunnen maken van de aard van uw klacht, hoe dringend de klacht is, en hoe veel tijd zij in moet plannen. Hiervoor is zij opgeleid. De assistente is net als de huisarts verplicht om vertrouwelijk met uw medische informatie om te gaan.

Heeft u meerdere vragen? Geef dit dan aan bij het maken van de afspraak, dan kan de assistente hier rekening mee houden bij de tijdsplanning.

Spoed
In geval van spoed of dringende zaken die niet kunnen wachten, kunt u de spoedlijn bellen (optie 1 in het telefoonmenu).

Visite
Indien het voor u niet mogelijk is om naar de praktijk toe te komen, dan kan de huisarts een huisbezoek afleggen. De mogelijkheden om iemand te onderzoeken zijn echter altijd beter in de praktijk zelf.

Telefonisch consult
Uitslagen bespreken en korte vragen kunnen ook telefonisch afgehandeld worden. De assistente plant de afspraak in het telefonisch spreekuur. De huisarts belt u dan terug.

De doktersassistente
Bij de assistente kunt u een afspraak maken voor kleine medische handelingen:

Wondverzorging
Hechtingen verwijderen
Injecties
Oren uitspuiten
Wratten aanstippen met stikstof
Uitstrijkje maken voor het bevolkingsonderzoek
Bloeddrukcontrole
Urine-onderzoek en zwangerschapstesten
24-uurs bloeddrukmeting
ECG (hartfilmpje)
Bloedprikken (iedere werkdag van 8:00 – 10:00 zonder afspraak)

De praktijkondersteunster
De praktijkondersteunster somatiek (Angela Boone) houdt zelfstandig spreekuur op dinsdag, woensdag en donderdag. Zij begeleidt en controleert mensen met chronische ziekten zoals Diabetes Mellitus, hypertensie en astma/COPD.

De praktijkondersteunster geestelijke gezondheidszorg (Joan Walhout) houdt zelfstandig spreekuur op woensdag en donderdagochtend. U kunt zonder verwijzing een afspraak met haar maken via de assistente.